Aanleg gazon

Door het uniforme karakter van een grasmat brengt het gazon rust in uw tuin. De groenblijvende structuur is zowel in de zomer als in de winter een vast vormelement. De gladde textuur van een goed verzorgd gazon vormt de perfecte achtergrond voor een gevarieerde beplanting. Wie geniet er niet van het gevoel van zacht gras onder de blote voeten of van de geur van een pas gemaaid gazon. Aangezien in veel tuinen het gazon nog steeds een centraal element is, worden er bijzondere eisen gesteld, zowel qua aanleg als onderhoud.

Gezaaid

Een gezaaid gazon is vrij goedkoop. Het aanbod van grasmengsels is gevarieerd en kan dus gemakkelijk aangepast worden aan uw specifieke noden. Wel dient er rekening mee gehouden te worden dat een nieuw ingezaaid gazon gewied moet worden en dat het maanden duurt voor u echt van uw gazon kunt genieten. Afwatering, bodemgesteldheid, bemesting, zaaitijd en de keuze van het zaad bepalen bij de aanleg mee het resultaat. Bij het onderhoud moet men onder meer denken aan onkruidbestrijding en beluchting.

Grasmatten

Voor een sneller resultaat, zonder inzaairisico's, vlugger genot en een nagenoeg onmiddellijke ingebruikname zijn grasmatten dé oplossing. Onze grasmatten zijn onder de beste omstandigheden van bemesting, bewerking, onderhoud en beregening gekweekt. De graszoden zijn flink geworteld met een dicht grasbestand, minstens 12 à 15 maanden oud en vrij van onkruid. Met graszoden beschikt u onmiddellijk over een volgroeid natuurlijk grastapijt. Zeker een aanrader voor kleinere oppervlakten.