Containers

Bij het (ver)bouwen van een huis of tuin komt er veel afval te kijken. Bij AGC kunt u een container huren voor de volgende soorten afval:

  • grond
  • metalen
  • puinafval
  • groenafval
  • gemengd puin
  • restafval